Постановление правительства от 01 10 2019 495

Войти на сайт

Внесенными изменениями предусматривается административная ответственность в виде штрафа за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц. Размер штрафа составляет на граждан — семьдесят, на должностных лиц — девяносто, на юридических лиц — семьсот размеров расчетных показателей. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Постановление правительства от 01 10 2019 495

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ишинин айрым маселелери жөнүндө Чет өлкөлүк жарандар үчүн визаны тариздөө жана берүү боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу максатында, «Кыргыз Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1.

Кыргыз Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы чет өлкөлүк жарандарга виза берүү маселелери боюнча Уландысы → Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-июлундагы № 524 “Кыргыз Республикасынын аймагында чачынды алтынды жекече казып алууну жүзөгө ашыруу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө Чачынды алтынды жекече чайкоо ыкмасы менен казып алууга уруксат берилген эркин рентабелдүү эмес жана иштетилген чачынды участоктордун, тик бурчтуу бурчтук координаталары бар алтын кендеринин жана аянтчаларынын тизмесине ачык жетүүнү камсыз кылуу Уландысы → Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-августундагы № 455

«Кыргыз Республикасынын бажы аймагына импорттоодо КНСти жана бажы алымдарын төлөөдөн бошотулууга тийиш болгон, коргонуу жөндөмдүүлүгүн, улуттук коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуучу товарлардын тизмесин бекитүү жөнүндө»

токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1.